Vzdelanie a kvalifikácia + PRAX

Vzdelanie a kvalifikácia:

- 2000 - 2005 Univerzita Komenského Bratislava, magisterské štúdium, odbor: anglický jazyk a anglická a americká literatúra

- 2000 - Jazyková škola School with Smile Čadca, štátna jazyková skúška, 1-ročné štúdium

- 1998 - 1999 - Anglická jazyková škola Čadca, Cambridge certifikát

- 1993 - 1997 - Obchodná akadémia Čadca, maturitná skúška z anglického jazyka 

PRAX - vyučovanie anglického jazyka:

10 rokov praxe vo vyučovaní ANJ na základnej a strednej škole + súkromná výučba a doučovanie jednotlivcov aj skupín.