Prax v oblasti korektúr + prekladateľská prax

PRAX - korektúry (opravy) textov v AJ:

Korektúram textov v angl. jazyku sa venujem profesionálne od r. 2010. Moja prax v tejto oblasti zahŕňa napríklad korektúry vedeckých a odborných článkov, diplomových prác, ďalej opravy tvorby učiteľov angličtiny z celej SR - pozícia: jazykový korektor pre angl. jazyk - v rámci práce pre Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod. 

PRAX - preklady textov z/do ANJ:

Prekladateľstvu sa venujem profesionálne tiež od r. 2010. Moja prekladateľská prax zahŕňa stovky prekladov realizovaných v rámci práce pre viaceré tlmočnícke a prekladateľské agentúry, jazykovú školu + jazykový inštitút, vydavateľstvo, množstvo firiem, spoločností a FO. Aktuálne sa venujem tiež prekladom dokumentov pre austrálske úrady a súdy + Slovákov a Čechov žijúcich v Austrálii.